General Chairs

Jiannong Cao

The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

Man Ho Au

The University of Hong Kong, Hong Kong

Program Chairs

Zhiqiang Lin

The Ohio State University, USA

Moti Yung 

Google and Columbia University, USA

Local Organization Chair​

Xiapu Luo

The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

Publicity Chair​

Weizhi Meng

Technical University of Denmark, Denmark

Finance Chair

Dennis Y. W. Liu

The Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong

Workshop Chair

Cong Wang

City University of Hong Kong, Hong Kong

Publication Chair

Tsz Hon Yuen

The University of Hong Kong, Hong Kong

Poster Chair

Yajin Zhou

Zhejiang University, China